Meny Stäng

SKILLNADEN MELLAN EN DIGITAL MEDARBETARE OCH CHATBOT

Vi försöker ibland att undvika ordet ”Chatbot”. Inte för att chatbots inte är bra… Utan för att begreppet i sig är alldeles för stort och egentligen inte säger särskilt mycket. Många företag har under lång tid pratat om chatbot som något fullständigt revolutionerande (vi håller med om det) och sålt in detta till förväntansfulla företag. Men när det väl kom till kritan så var det inte mer än en FAQ. En kund ställer en fråga, chatboten tolkar frågan och returnerar ett svar. Var det inte svar på frågan så hamnar kunden hos en handläggare. Detta kan så klart fylla ett behov på exempelvis hemsidor där man behöver strukturera upp stora mängder information. Men verkligheten (och ifall man adderar en kund) är betydligt mera komplex än så. Låt oss förklara!

VARFÖR DU VILL HA EN DIGITAL MEDARBETARE

”Ju fler frågor jag ställer desto fler frågor får jag” har du kanske hört? På samma sätt fungerar många gånger en dialog med exempelvis en kund. Kundens förväntan är att kunna ställa motfrågor. Jämföra alternativ. Genomföra sitt köp när den känner sig redo och att alla tidigare överenskommelser under samtalet hänger med. Det är detta som är den stora vattendelaren mellan en chatbot som blir älskad, eller hatad, av dina kunder. Om chatboten klarar av att hantera ett ärende från A till Ö och i rätt ordning så kommer det bli succé! Det är just detta vi menar en digital medarbetare är. Någonting som är likvärdigt en ”analog” medarbetare. Den ska komplettera och avlasta organisationen och den ska framförallt vara älskad av sina kollegor.
Vi menar att människan är fullständigt briljant. Vi vill frigöra tid så att människan kan ägna sig åt andra saker som också är viktiga