Meny Stäng

Hur länge låter du dina kunder vänta?

Vi lät genomföra en undersökning där vi kontaktade 37 företag via Facebook Messenger. Kontakten skedde under kontorstid och inom angivna öppettider för chatten.
Bolagen som kontaktades är aktiva inom telekom, retail, rese- och fordonsbranschen samt media, för att ge en så representativ bild som möjligt.

De bolag som ej svarat inom 24h är de som markerats som om de aldrig svarade (ingen av dessa har än så länge svarat) och dessa är exkluderade från snittet.

Vad som blir tydligt är att många svenska bolag ej möter kundens förväntningar gällande tillgänglighet.
Detta både då det gäller svarstider men också när det kommer till öppettider för chat. Svenskar spenderar idag allt mer tid på sociala medier medan svenska bolag ofta begränsar öppettiderna till kontorstid via dessa plattformar, något som alltså går tvärt emot kunden beteende.

Givetvis kan det ses som motsägelsefullt att försämra öppettider med ökade kötider samtidigt som man eftersträvar nöjdare och mer rekommendationsbenägna kunder. För att vinna kampen om kunderna måste svenska bolag anamma moderna och effektiva lösningar som hjälper dem att möta den ständigt ökande förväntan på tillgänglighet.

Att chatbots dessutom sänker den totala kostnaden borde göra valet tämligen enkelt.

Så vad väntar du på, säg hej till Ebbot! 🙂