Meny Stäng

Artificiell intelligens och automatisering för första linjens vård – rapporten är klar

I december blev Inera klar med sin rapport och chatbots och automatisering för första linjens vård. Givetvis är detta helt rätt och det finns en enorm potential inom området.

”Testa möjligheterna i nästa steg

Dagens sjukvårdsrådgivning på telefon bygger på att invånaren ringer in och pratar med en sjuksköterska om sina symtom. Sjuksköterskan bedömer symtomen och hänvisar patienten vidare till rätt vårdnivå: egenvård hemma, tidbokning på vårdcentral eller besök på akutmottagning.

Med ett automatiserat verktyg kan invånaren sköta flera av de här faserna själv, från att bedöma sina egna symtom till att få ett digitalt vårdmöte. Först i sista fasen kommer ett fysiskt vårdmöte, om det visar sig behövas. Invånaren får fler verktyg för att sköta sin egen och närståendes vård, och fler möjligheter till digitala vårdmöten som hänger ihop med hela vårdkedjan.”

Rapporten finner du här:

Ineras rapport om AI och Automatisering